Bài viếtThông tin Doanh Nghiệp

Cách lập bảng cân đối kế toán

129

Một trong những yếu tố quan trọng của phân tích báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán. Điều này cho thấy tài sản của bạn (nghĩa là tài sản bạn sở hữu), nợ phải trả của bạn (nghĩa là tài sản bạn nợ) và vốn sở hữu của bạn (nghĩa là, các khoản đầu tư của bạn và đối tác của bạn vào doanh nghiệp).

Trước tiên, bạn cần xác định các báo cáo tài chính mà bạn hoặc chuyên gia tài chính của bạn sẽ tạo ra cho doanh nghiệp của bạn. Các báo cáo tài chính này sẽ giúp bạn xác định tình trạng tài chính của công ty và lượng tiền mặt của bạn tại một thời điểm nhất định và trong một khoảng thời gian. Nhiều doanh nghiệp nhỏ thất bại vì chủ sở hữu không kiểm soát được tình hình tài chính của công ty. Nếu bạn hiểu các báo cáo tài chính, điều này sẽ không xảy ra.

Lập bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn này. :

tài sản

  • Dòng 1 là tài khoản tiền mặt của công ty. Các doanh nghiệp nhỏ phải giữ một số tiền mặt để giao dịch hàng ngày. Các công ty thương mại cũng cần giữ tiền mặt cho những trường hợp khẩn cấp và tận dụng mọi món hời mà họ có thể tìm thấy trên thị trường.
Có thể bạn quan tâm  5 lý do để bắt đầu kinh doanh dịch vụ vệ sinh thương mại tại nhà

Dòng 2, Khoản phải thu, thể hiện số tiền mà khách hàng tín dụng nợ bạn nếu công ty của bạn cung cấp tín dụng. Vì bảng cân đối kế toán giống như một bản tóm tắt về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định, các số liệu cho các khoản phải thu và tất cả các tài khoản khác là chính xác vào ngày báo cáo tài chính này được lập. Giá trị hàng tồn kho của công ty được nêu ở hàng 3. Hàng tồn kho chỉ là những sản phẩm được bán bởi công ty. Tài sản cuối cùng trên bảng cân đối kế toán mẫu là tài sản cố định. Nội dung được mô tả ở dòng 4 và bao gồm bất kỳ thiết bị và phương tiện nào mà bạn sở hữu cũng như bất kỳ khu đất và tòa nhà nào mà bạn sở hữu. Những tài sản này thường đề cập đến một số lượng lớn tài sản có giá trị cao mà doanh nghiệp của bạn sở hữu, cũng như những tài sản có thể bị mất giá theo thời gian. Giá trị của tài khoản tài sản được tóm tắt và giải thích trong hàng 5. Tổng tài sản là giá trị của mọi thứ mà công ty bạn sở hữu.

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

  • Dòng 6 liệt kê các khoản phải trả, là tài khoản tín dụng ngắn hạn mà bạn nợ nhà cung cấp.
Có thể bạn quan tâm  Thương hiệu quần áo nữ hàng đầu để bán trên eBay để kiếm lợi nhuận

Dòng 7 hiển thị bất kỳ khoản vay dài hạn nào của ngân hàng hoặc các khoản vay mà bạn nhận được từ các nguồn khác có thời hạn thanh toán trên một năm. Bạn có thể phải sử dụng các khoản vay dài hạn để duy trì khả năng thanh toán của công ty. Hàng 8 cho biết số vốn của chủ sở hữu đã được đầu tư vào công ty. Đây là khoản tiền được đầu tư bởi chủ sở hữu và bất kỳ nhà đầu tư nào khác vào công ty. Hàng cuối cùng, hàng 9, tổng số nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Đây là tổng số tiền mà công ty còn nợ cộng với khoản đầu tư của chủ sở hữu vào công ty. Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu phải bằng tổng tài sản, bởi vì công ty không thể sở hữu nhiều hơn số nợ.

Ví dụ về bảng cân đối kế toán

Đối với một công ty, bảng cân đối kế toán cuối năm cơ bản có thể giống như sau:

tài sản

giá trị

1. Tiền mặt

40.000 USD

2. bản ghi hành vi

200.000

3. Hàng tồn kho

180.000

4. Tài sản cố định

400.000

5. Tổng tài sản

820.000

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

giá trị

6. Tài khoản phải trả

180.000 USD

7. vay ngân hàngLT

240.000

8. Vốn của chủ sở hữu

400.000

9. Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

820.000

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm