Bài viết

Cách đo lường giá trị thương hiệu

110

Thương hiệu là một biểu tượng, biểu tượng hoặc tên được kết hợp với một sản phẩm. Ảnh hưởng của thương hiệu đến việc mua hàng hoặc cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm được gọi là “tài sản thương hiệu”. Thuật ngữ “vốn chủ sở hữu” chỉ ra rằng thương hiệu là một tài sản có giá trị nhất định.

Giá trị thương hiệu được đo lường bằng sự công nhận của người tiêu dùng được chuyển thành việc người tiêu dùng mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu cụ thể và các phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm.

Quan điểm về giá trị thương hiệu

Giá trị thương hiệu có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau. Quan điểm cứng rắn là tập trung vào hậu quả tài chính của phí bảo hiểm giá. Nói cách khác, người tiêu dùng sẽ trả bao nhiêu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có thương hiệu?

Một cái nhìn ôn hòa hơn xem xét giá trị của việc mở rộng thương hiệu và việc đưa các sản phẩm khác vào thương hiệu. Cách tiếp cận này cũng xem xét các động lực ngược lại của tác động của sản phẩm hoặc dịch vụ mới đối với các thương hiệu hiện có.

Có thể bạn quan tâm  Câu chuyện của S. Truett Cathy

Góc nhìn thứ ba, dựa trên giá trị thương hiệu của khách hàng, tập trung vào nhận thức, cảm nhận và hành vi của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Có thể giúp bạn làm rõ quan điểm nào nên áp dụng trước bằng cách xác định kết quả bạn muốn đạt được.

Xác định mục tiêu nghiên cứu tài sản thương hiệu

Nghiên cứu thị trường tài sản thương hiệu thuộc một trong ba nhóm: theo dõi, khám phá những thay đổi và / hoặc mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu.

Nghiên cứu thị trường tập trung vào việc theo dõi so sánh các thương hiệu hoặc sản phẩm cạnh tranh với các điểm chuẩn. Khi khám phá sự thay đổi là mục tiêu nghiên cứu, thái độ thương hiệu của khách hàng được sử dụng trong các quyết định về thương hiệu có thể dẫn đến việc tái định vị hoặc đổi tên sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi xem xét những bổ sung đáng kể cho thương hiệu, một nghiên cứu chuyên sâu hơn sẽ được tiến hành về việc mở rộng sức mạnh thương hiệu. Mỗi mục tiêu nghiên cứu yêu cầu một chiến lược khác nhau.

Hiểu thái độ thương hiệu của khách hàng

Quan điểm dựa trên khách hàng đo lường giá trị thương hiệu tập trung vào trải nghiệm của người tiêu dùng về thương hiệu. Thương hiệu càng mạnh thì thái độ của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thương hiệu càng mạnh.

Có thể bạn quan tâm  Kiếm tiền trực tuyến thông qua tiếp thị liên kết

Khi khách hàng trải nghiệm một sản phẩm hoặc dịch vụ, họ đo lường chất lượng thương hiệu tổng thể và có xu hướng suy ra các thuộc tính thương hiệu nhất định. Nếu những biện pháp kinh nghiệm này là tích cực và tồn tại theo thời gian, chúng thường tạo ra lòng trung thành với thương hiệu.

Khách hàng có thể và thực sự truyền đạt sức mạnh của thái độ thương hiệu của họ cho người khác một cách dễ dàng thông qua các đánh giá của khách hàng và chia sẻ xã hội.

Xác định các thành phần của tài sản thương hiệu được đo lường

Nhận thức, ảnh hưởng và liên kết hình ảnh là tất cả các khía cạnh của tài sản thương hiệu và có thể không liên quan chặt chẽ đến trải nghiệm của người tiêu dùng. Các thước đo giá trị thương hiệu này có thể phản ánh ảnh hưởng của các chiến dịch quảng cáo truyền thống, cũng như ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội hoặc tương tác.

Nhận thức về thương hiệu là một chỉ báo về cách một thương hiệu nỗ lực để làm nổi bật một sản phẩm hoặc dịch vụ. Phạm vi tiếp cận thể hiện phạm vi chiếu sáng của đèn sân khấu. Sự liên tưởng hình ảnh cho thấy lời hứa của thương hiệu và ý nghĩa của nó trong mắt người tiêu dùng.

Đo lường sự khác biệt của thương hiệu được cảm nhận

Sự khác biệt hóa sản phẩm là chìa khóa cho sự trung thành với thương hiệu, niềm tin vào thương hiệu và tiềm năng chuyển đổi thương hiệu. Khi trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế xảy ra, khách hàng thường có cảm nhận mạnh nhất về sự khác biệt của thương hiệu, nhưng sự khác biệt của thương hiệu không thể miễn nhiễm với ảnh hưởng của quảng cáo.

Có thể bạn quan tâm  Cách lập dự báo bán hàng

Sự khác biệt có thể được phản ánh trong các đề xuất về sản phẩm hoặc thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội, chứ không phải là bất kỳ trải nghiệm cá nhân nào về thương hiệu. Vì sự khác biệt hóa rất dễ bị ảnh hưởng xã hội, nên nó phù hợp để đo lường trên nhiều kênh truyền thông.

Sử dụng các phương pháp định tính và định lượng

Lý tưởng nhất, việc đo lường tài sản thương hiệu sẽ bao gồm các phương pháp định tính và định lượng. Các ví dụ định tính bao gồm các nhóm tập trung, có thể cung cấp một diễn đàn tốt để khám phá nhận thức và động cơ của khách hàng.

Về mặt định lượng, một phương pháp số, chẳng hạn như kỹ thuật thống kê dựa trên khảo sát được gọi là phân tích liên kết, có thể tiết lộ các quá trình ra quyết định chính của người tiêu dùng.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm