Bài viết

Cách chuẩn bị báo cáo thu nhập

81

Báo cáo thu nhập là tên gọi khác của báo cáo thu nhập của các chủ doanh nghiệp nhỏ. Đây là một trong ba báo cáo tài chính thường được lập bởi các công ty thương mại; các báo cáo khác là bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo thu nhập cho thấy khả năng sinh lời của công ty trong một khoảng thời gian. Trước tiên, hãy chọn khoảng thời gian để thiết lập báo cáo thu nhập của bạn, chẳng hạn như kết quả hoạt động tài chính tích lũy của tháng, quý hoặc cả năm hiện tại.

Báo cáo thu nhập dưới đây được giải thích từng dòng, vì vậy bạn có thể xem lãi và lỗ sau khi trừ từng khoản chi phí.

Hàng 1 hiển thị tổng doanh thu hoặc số liệu bán hàng. Nó bằng tổng doanh số bán hàng (bằng đô la Mỹ) do công ty thực hiện trong một kỳ báo cáo thu nhập nhất định. Nếu công ty của bạn bán 40.000 vật dụng với giá 25 đô la mỗi vật dụng, bạn sẽ hiển thị 1.000.000 đô la trên dòng bán hàng. Ngay cả khi bạn đã tính tiền cho khách hàng nhưng vẫn chưa nhận được tiền, bạn cũng sẽ hiển thị số lượng đã bán.

Dòng 2 có một mục nhập cho giá vốn hàng bán với giá 500.000 đô la. Phí này bao gồm việc mua đơn vị sản phẩm của bạn để bán. Chi phí bán hàng thường là chi phí lớn nhất của công ty. Chi phí bán hàng bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm, chẳng hạn như lao động trực tiếp và mua nguyên vật liệu.

Nếu bạn mua hàng sỉ rồi bán lại thì cũng sẽ phản ánh về dòng này. Ví dụ: 40.000 vật dụng được mua với giá bán buôn là 12,50 đô la mỗi vật dụng tương đương với giá vốn hàng bán trong kỳ được phản ánh trong báo cáo thu nhập này là 500.000 đô la.

Có thể bạn quan tâm  Các yếu tố cần xem xét trong phân tích đầu tư bất động sản

Dòng 3: Trừ chi phí bán hàng khỏi tổng doanh thu để có lợi nhuận gộp (dòng 3).

Dòng 4: Trừ chi phí bán hàng và quản lý (S, G & A) khỏi tổng lợi nhuận 500.000 đô la. Mặt hàng trị giá 250.000 đô la này thể hiện chi phí văn phòng của bạn, chẳng hạn như chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa để bán. Nếu bạn có một số chi phí liên quan, chẳng hạn như hóa đơn điện thoại, hóa đơn tiền điện và tiền nước, bạn có thể nhóm chúng lại với nhau và gọi chúng là “tiền điện nước”.

S, Chi phí quản lý và điều hành cũng bao gồm các chi phí như tiền lương, hoa hồng bán hàng, tiền thuê văn phòng, và các chi phí pháp lý và kế toán.

Dòng 5 cho biết chi phí khấu hao của công ty. Khi bạn mua các tòa nhà hoặc thiết bị cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ khấu hao chúng trong một khoảng thời gian. Khấu hao là một khoản chi không dùng tiền mặt có thể được sử dụng như một phương pháp tránh thuế, vì vậy nó sẽ được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Dòng 6: Sau khi trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý và khấu hao, bạn sẽ có lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh còn được gọi là lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT), trong trường hợp này tổng cộng là 170.000 đô la.

Có thể bạn quan tâm  Nhà cung cấp thiết bị sản xuất viên

Dòng 7: Sau khi tính EBIT, hãy cộng chi phí lãi vay của công ty bạn. Tiền lãi là số tiền bạn phải trả cho bất kỳ khoản nợ nào của công ty. Để tính lãi nợ, bạn phải biết lãi suất bạn phải trả và nhân nó với nợ gốc của bạn. Đối với ví dụ này, giả sử rằng số tiền lãi là 30.000 đô la và nó được thực hiện ở dòng 7.

Dòng 8: Sau khi trừ chi phí lãi vay khỏi EBIT, bạn sẽ có thu nhập trước thuế ở dòng 8.

Dòng 9: Nhập số tiền bạn đã thanh toán thuế liên bang, tiểu bang, địa phương và tiền lương trên dòng 9. Trong ví dụ này, thuế suất là 21%.

Dòng 10: Sau khi trừ thuế và phí, bạn sẽ nhận được thu nhập dành cho cổ đông phổ thông, như được mô tả trong dòng 10.

Dòng 11: Nếu công ty của bạn có nhà đầu tư, hoặc bạn nhận lương từ công ty, dòng 11 là nơi bạn ghi sổ xố hoặc cổ tức.

Trong dòng 12, trừ tất cả các chi phí trên khỏi tổng lợi nhuận ở dòng 3 để tính thu nhập ròng (lợi nhuận) của công ty bạn. Điều này có nghĩa là số tiền còn lại của bạn được tái đầu tư hoặc tái đầu tư vào công ty dưới dạng lợi nhuận giữ lại.

Vào cuối kỳ kế toán, hãy chuyển số thu nhập ròng này vào bảng cân đối kế toán của bạn và chuyển nó vào tài khoản lợi nhuận được giữ lại. Ngoài việc tái đầu tư vào công ty, số tiền này cũng có thể được sử dụng để trả cổ tức trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm  Kiểm soát việc sử dụng đất không có mã quy hoạch và giấy phép

Bảng sau đây cho thấy một ví dụ về báo cáo lãi và lỗ rất đơn giản. Báo cáo thu nhập của công ty bạn có thể phức tạp hơn một chút và chứa nhiều mục hàng hơn. Báo cáo phải cung cấp cho bạn một bố cục cơ bản và sự hiểu biết về cách thức hoạt động của báo cáo thu nhập hoặc báo cáo thu nhập.

Báo cáo thu nhập hàng năm của công ty XYZ tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

1. Bán hàng

1.000.000 USD

2. Chi phí bán hàng

500.000 USD

3. Lợi nhuận gộp

500.000 USD

4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

250.000 USD

5. Khấu hao

80.000 USD

6. Lợi nhuận hoạt động (EBIT)

170.000 USD

7. Tiền lãi

30.000 USD

8. Thu nhập trước thuế (EBT)

140.000 USD

9. Thuế (21%)

29.400 USD

10. Thu nhập dành cho cổ đông phổ thông

110.600 USD

11. Cổ tức hoặc chủ sở hữu bốc thăm

20.000 USD

12. Thu nhập ròng

90.600 USD

Ngoài ra, hãy xác nhận rằng các giao dịch lặp lại được ghi vào cùng một tài khoản sổ cái mỗi lần, để khi bạn so sánh các mục hàng trong báo cáo thu nhập của một kỳ với kỳ tiếp theo, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, vì bạn đang so sánh giữa táo và táo. Báo cáo thu nhập của công ty chỉ chính xác như chất lượng dữ liệu của nó. Việc xem xét các giao dịch kế toán của bạn ở mức độ chi tiết là rất hợp lý, đặc biệt nếu một khoản mục trong báo cáo thu nhập trông lớn hoặc nhỏ bất thường.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm