Bài viết

Các thuật ngữ kế toán cơ bản dành cho chủ doanh nghiệp

65

Dù muốn hay không, kế toán là một trong những nhiệm vụ mà mỗi chủ doanh nghiệp phải giải quyết. Cho dù bạn định tự làm sổ sách kế toán hay thuê một người chuyên nghiệp, bạn cần phải nắm rõ một số thuật ngữ kế toán cơ bản.

Hai phương pháp kế toán chính

Kế toán dồn tích: Các công ty đại chúng ở Hoa Kỳ và Canada, cũng như hầu hết các doanh nghiệp và chuyên gia, được luật pháp yêu cầu sử dụng kế toán dồn tích, quy trình này yêu cầu ghi nhận doanh thu khi khách hàng được lập hóa đơn và các chi phí phải được ghi nhận khi phát sinh, không phải khi các khoản thanh toán thực tế được thực hiện. Kế toán dồn tích cung cấp một bức tranh chính xác hơn về sức khỏe dài hạn của một doanh nghiệp.

Kế toán dựa trên tiền mặt: Kế toán dựa trên tiền mặt là một cách dễ dàng để theo dõi doanh thu và chi phí – doanh thu được ghi nhận khi khách hàng thanh toán và chi phí được ghi nhận khi thanh toán. Nó được sử dụng phổ biến nhất cho các công ty độc quyền và các doanh nghiệp nhỏ không duy trì hàng tồn kho. Nếu khách hàng có các điều khoản tín dụng, doanh thu sẽ không được ghi nhận cho đến khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán, bất kể ngày lập hóa đơn. Tương tự như vậy, nếu một doanh nghiệp phát sinh chi phí tín dụng, chi phí đó sẽ không được ghi nhận cho đến khi hóa đơn được thanh toán đầy đủ.

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một bản tóm tắt về tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó được chia thành hai cột chính, một cho tài sản và một cho nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Cả hai bên luôn bình đẳng (nói cách khác, tài sản = vốn chủ sở hữu trừ đi nợ phải trả).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện sự luân chuyển của tiền và các khoản tương đương tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động của một doanh nghiệp vì lợi nhuận có thể được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong khi tiền mặt đang được rút ra khỏi doanh nghiệp. Hầu hết các công ty thất bại là do các vấn đề về dòng tiền trong dài hạn.

Có thể bạn quan tâm  Làm thế nào để giải quyết vấn đề dòng tiền trong doanh nghiệp

Sổ cái: Sổ cái là một bản ghi đầy đủ các giao dịch tài chính của một công ty trong suốt vòng đời của một tổ chức, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập (còn gọi là báo cáo lãi lỗ) cho biết doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong một thời kỳ cụ thể. Đây là ảnh chụp nhanh doanh nghiệp của bạn cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có sinh lời tại thời điểm đó hay không. Phương trình cơ bản của báo cáo thu nhập là: doanh thu trừ chi phí bằng lãi và lỗ.

Các thuật ngữ kế toán sử dụng trên báo cáo tài chính

Các khoản phải trả (AP): Các khoản phải trả là khoản mà một doanh nghiệp nợ nhà cung cấp, nhà cung cấp, chủ nhà và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng được ghi nhận là nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Các khoản phải thu (AR): Các khoản phải thu là khoản tiền mà khách hàng hoặc khách hàng nợ doanh nghiệp đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Bởi vì khách hàng có nghĩa vụ thanh toán hợp pháp, những khoản này được ghi nhận là tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Chi phí phải trả: Chi phí phải trả là doanh thu đã kiếm được nhưng chưa được ghi nhận chính thức vào sổ sách (chẳng hạn như một giao dịch bán hàng đã hoàn thành nhưng chưa lập hóa đơn) hoặc một khoản chi phí đã nhận nhưng chưa nhận được (chẳng hạn như một mặt hàng đã mua nhưng chưa chưa xuất hóa đơn)).

Tài sản: Tài sản là bất cứ thứ gì mà doanh nghiệp sở hữu có giá trị bằng tiền. Các tài sản kinh doanh hữu hình điển hình bao gồm đất đai, tòa nhà, thiết bị, tiền mặt, phương tiện đi lại, các khoản phải thu, v.v. Tài sản vô hình bao gồm danh sách khách hàng, thỏa thuận nhượng quyền thương mại, hợp đồng tài trợ hoặc cho thuê thuận lợi, tên thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, v.v. Tài sản được thể hiện bằng giá trị tiền mặt của chúng trên bảng cân đối kế toán.

Có thể bạn quan tâm  Slack: Cái gì thế này?

Nợ khó đòi: Nợ khó đòi xảy ra khi khách hàng không trả những gì họ nợ. Chúng được ghi nhận là chi phí trong báo cáo tài chính.

Vốn (hay còn gọi là vốn lưu động): Vốn lưu động là tiền mà một công ty có thể sử dụng để thanh toán các hóa đơn hoặc tái đầu tư. Nó bằng giá trị của tất cả các tài sản lưu động trừ đi các khoản nợ ngắn hạn và được coi là thước đo chính để đánh giá sức khỏe của một doanh nghiệp.

Khấu hao: Khấu hao xảy ra khi tài sản của doanh nghiệp, chẳng hạn như phương tiện và thiết bị, giảm giá trị do việc sử dụng hoặc lỗi thời theo thời gian. Khấu hao là một khoản khấu trừ thuế quan trọng – một phần trăm giá trị ban đầu của tài sản có thể được khấu trừ hàng năm dựa trên tỷ lệ khấu hao.

Cổ tức: Cổ tức là việc phân phối một phần thu nhập của công ty cho chủ sở hữu doanh nghiệp (cổ đông). Cổ tức có thể được phát hành thường xuyên hoặc không thường xuyên và có thể bao gồm tiền mặt hoặc cổ phiếu bổ sung trong doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể thích cổ tức hơn tiền lương cho các mục đích thuế.

Vốn chủ sở hữu (còn được gọi là vốn chủ sở hữu hoặc vốn cổ đông): Vốn chủ sở hữu là số tiền mà chủ sở hữu (cổ đông) đầu tư vào công ty cộng với bất kỳ khoản thu nhập nào được giữ lại (không phải trả cho chủ sở hữu) trừ đi bất kỳ khoản nợ nào hoặc bất kỳ khoản tiền nào được rút ra dưới hình thức bốc thăm.

Có thể bạn quan tâm  Cách chặt cây: Chặt nhật ký để có năng suất tối đa

Chi phí: Chi phí là những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để tạo ra doanh thu. Các khoản phí có thể cố định (chẳng hạn như tiền thuê nhà hoặc tiền lương) hoặc biến đổi – những khoản phí này dao động dựa trên doanh số bán hàng hoặc chu kỳ sản xuất.

Năm tài chính: Năm tài chính là khoảng thời gian 12 tháng tạo nên sự bắt đầu và kết thúc của hồ sơ tài chính hàng năm của một doanh nghiệp. Nó không nhất thiết phải tương ứng với một năm dương lịch. Ví dụ, các doanh nghiệp thời vụ như nông nghiệp thường sử dụng năm tài chính kết thúc vào mùa thu.

Nợ phải trả: Nợ phải trả là các nghĩa vụ tài chính mà một công ty phải trả, bao gồm tiền lương, thuế thu nhập, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền trả lãi và các khoản nợ nhà cung cấp. Nợ phải trả có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn và được nhóm trên bảng cân đối kế toán theo thứ tự phân loại.

Doanh thu: Tổng doanh thu của một doanh nghiệp là tổng tất cả các khoản thanh toán được thực hiện thông qua việc bán hàng hóa và dịch vụ, tiền lãi thu được, tiền bản quyền, tiền bán tài sản, tài sản cho thuê, v.v., trước khi các khoản chi phí được trừ đi.

Kế toán dễ dàng

Nếu bạn quyết định tự mình thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc kế toán của mình, có rất nhiều gói kế toán dựa trên đám mây, dễ học, rẻ tiền dành cho các doanh nghiệp nhỏ có thể giúp bạn thực hiện một số hoặc tất cả những việc sau:

  • Tạo hóa đơn

phí kỷ lục Sử dụng như một hệ thống POS (Điểm bán hàng) Giúp tính toán, tính phí và theo dõi thuế dễ dàng hơn Tạo báo cáo tài chính Tuy nhiên, phần mềm không thể thay thế cho sự hiểu biết vững chắc về những kiến ​​thức cơ bản của kế toán. Nếu bạn không quen với các thuật ngữ này, hãy nhớ nghiên cứu hoặc tham khảo ý kiến ​​chuyên gia kế toán để đảm bảo bạn có thể đánh giá đầy đủ tình trạng tài chính của doanh nghiệp mình.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm