Có bao nhiêu công ty chứng khoán ở Việt Nam? Xếp hạng các công ty

Có bao nhiêu công ty chứng khoán ở Việt Nam?

Tính đến thời điểm hiện tại, có 89 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Nhắc đến các công ty chứng khoán uy tín của Việt nam hiện nay không thể không nhắc đến công ty chứng khoán VNdirect, công ty chứng khoán SSI, công ty chứng khoán VPS, công ty chứng khoán HSC, công ty chứng khoán Vietcombank, công ty chứng khoán HSC, công ty chứng khoán Rồng Việt.

Có bao nhiêu công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán Việt Nam theo vốn điều lệ

TT Công ty chứng khoán Trang web Vốn điều lệ 1 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI www.ssi.com.vn 6,029,456,130,000 2 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) https://www.masvn.com 4,300,000,000,000 3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vps.com.vn 3,500,000,000,000 4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh www.hsc.com.vn 3,058,822,630,000 5 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vndirect.com.vn 2,204,301,690,000 6 Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK https://agriseco.com.vn/ 2,120,000,000,000 7 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội www.shs.com.vn 2,072,682,010,000 8 Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam http://kisvn.vn 1,897,011,000,000 9 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam kbsec.com.vn 1,675,020,900,000 10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt https://www.vcsc.com.vn/ 1,629,998,900,000 11 Công ty TNHH chứng khoán ACB https://www.acbs.com.vn/ 1,500,000,000,000 12 Công ty cổ phần chứng khoán VIX vixs.vn 1,277,189,750,000 13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín http://www.sbsc.com.vn 1,266,600,000,000 14 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB https://mbs.com.vn/ 1,221,242,800,000 15 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam www.bsc.com.vn 1,220,700,780,000 16 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT http://www.fpts.com.vn 1,202,440,510,000 17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương www.tcbs.com.vn 1,123,595,510,000 18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt www.tvsi.com.vn 1,080,000,000,000 19 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam www.cts.vn 1,064,365,760,000 20 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng www.maybank-kimeng.com.vn 1,056,110,000,000 21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vdsc.com.vn 1,000,999,060,000 22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean https://www.aseansc.com.vn 1,000,000,000,000 23 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thuơng Việt Nam https://www.vcbs.com.vn/ 1,000,000,000,000 24 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam www.yuanta.com.vn 1,000,000,000,000 25 Công ty cổ phần chứng khoán BOS http://bos.vn 969,225,090,000 26 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS https://www.aisec.com.vn/ 915,000,000,000 27 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng www.phs.vn 900,000,000,000 28 Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam www.shinhansec.com.vn 812,600,000,000 29 Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam https://nhsv.vn/ 735,000,000,000 30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt www.bvsc.com.vn 722,339,370,000 31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam www.ivs.vn 693,500,000,000 32 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt www.tvs.vn 635,023,750,000 33 Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree www.pinetree.vn 615,000,000,000 34 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest www.eves.com.vn 600,000,000,000 35 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí https://www.psi.vn 593,418,000,000 36 Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall wss.com.vn 503,000,000,000 37 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh www.bmsc.com.vn 500,000,000,000 38 Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á www.dag.vn 500,000,000,000 39 Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta www.bsi.com.vn 400,000,000,000 40 Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong tpbs.com.vn 400,000,000,000 41 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình www.abs.vn 397,000,000,000 42 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương www.apec.com.vn 390,000,000,000 43 Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công https://www.tcsc.vn/ 360,000,000,000 44 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam www.vics.com.vn 341,333,000,000 45 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát http://www.apsi.vn 340,289,000,000 46 Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan https://funan.com.vn 340,000,000,000 47 Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers sbsi.vn 339,000,000,000 48 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình http://hbse.com.vn/ 329,999,800,000 49 Công ty cổ phần chứng khoán STSC 318,710,000,000 50 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest https://www.sisi.com.vn 310,000,000,000 51 Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt 300,000,000,000 52 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia https://www.irs.com.vn/ 300,000,000,000 53 Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya http://www.sbbs.com.vn 300,000,000,000 54 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng https://haseco.vn/ 291,810,960,000 55 Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt http://www.lvs.com.vn 250,000,000,000 56 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt dvsc.com.vn 250,000,000,000 57 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt www.tvsc.vn 242,873,400,000 58 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital ecsc.com.vn 200,000,000,000 59 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt https://www.vfs.com.vn/ 200,000,000,000 60 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM 200,000,000,000 61 Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank www.nvs.vn 187,000,000,000 62 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina 185,000,000,000 63 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 170,000,000,000 64 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia https://www.nsi.com.vn 170,000,000,000 65 Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam vn-cs.com 168,000,000,000 66 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật bản www.japan-sec.vn 160,000,000,000 67 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam dnse.com.vn 160,000,000,000 68 Công ty Cổ phần Chứng khoán Global Mind Capital www.globalmind.com.vn 155,000,000,000 69 Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB www.hdbs.vn 155,000,000,000 70 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam www.vise.com.vn 150,000,000,000 71 Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành 150,000,000,000 72 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín http://www.viet-tin.com/vtss/ 138,000,000,000 73 Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt nam 135,000,000,000 74 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng www.gls.vn 135,000,000,000 75 Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông 135,000,000,000 76 Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam 135,000,000,000 77 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam 135,000,000,000 78 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway https://www.vietgw.com/ 110,538,460,000 79 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV https://cvs.vn 90,000,000,000 80 Công ty cổ phần chứng khoán Thủ đô http://www.csc.vn/ 75,736,670,000 81 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng dnsc.com.vn 60,000,000,000 82 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha www.apsc.com.vn 58,619,400,000 83 Công ty cổ phần Chứng khoán ASC www.ascs.com.vn 56,000,000,000 84 Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC 53,000,000,000 85 Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam www.hvsvn.com 50,200,000,000 86 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành 41,000,000,000 87 Công ty cổ phần chứng khoán Việt www.vietsc.vn 37,500,000,000 88 Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu 35,000,000,000 89 Công ty TNHH tư vấn đầu tư chứng khoán TC capital Việt Nam 10,823,458,000

→ Bạn có biết công ty chứng khoán có lãi margin thấp nhất là công ty nào và lãi hiện nay là bao nhiêu?

bảng xếp hạng các công ty chứng khoán việt nam

Các công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam theo vốn điều lệ là:

  • Vị trí số 1 – Công ty chứng khoán SSI với số vốn điều lệ 6,029,456,130,000 đồng ⇒ Đăng ký mở tài khoản chứng khoán SSI online TẠI ĐÂY
  • Vị trí số 2 – Công ty chứng khoán Mirae Asset với số vốn điều lệ 4,300,000,000,000 đồng ⇒ Đăng ký mở tài khoản chứng khoán Mirae Asset online TẠI ĐÂY
  • Vị trí số 3- Công ty chứng khoán VPS với số vốn điều lệ 3,500,000,000,000 đồng ⇒ Đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS online TẠI ĐÂY

Phần lớn công ty chứng khoán chủ yếu ở Hà Nội và Hồ Chính Minh, tuy nhiên hoạt động trên toàn quốc với chi nhánh rộng khắp. Và giờ đây khách hàng không cần đến phòng giao dịch để mở tài khoản mà có thể mở tài khoản chứng khoán online nhanh gọn để vừa đỡ mất thời gian, vừa được hỗ trợ tại nhà.

Viết một bình luận