Bài viết

Các bài báo của Hiệp hội ở Canada

70

Tại Canada, các điều khoản thành lập là tài liệu pháp lý cần thiết cho quy trình đăng ký công ty và được nộp cho chính quyền cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ hoặc chính phủ liên bang. Chúng quy định mục đích và các quy định của công ty.

Thông tin cần thiết

Có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các doanh nghiệp, nhưng các bài báo về thành lập thường chứa các thông tin sau:

 1. Tên pháp lý đầy đủ của công ty trong báo cáo tìm kiếm tên.
 2. Địa chỉ đầy đủ của văn phòng đăng ký của công ty. Nó không thể là một hộp thư bưu điện.
 3. Số lượng giám đốc. Đây có thể là một số cố định, giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất.
 4. Tên đầy đủ và địa chỉ của từng giám đốc sáng lập. Đối với các công ty liên bang hoặc Ontario, ít nhất 25% giám đốc phải là cư dân Canada. Nếu có ít hơn bốn giám đốc, ít nhất một giám đốc phải là công dân Canada.
 5. Hạn chế các hoạt động kinh doanh của công ty hoặc quyền lực mà công ty có thể thực hiện. Ví dụ: “Hoạt động kinh doanh của công ty chỉ giới hạn trong lĩnh vực bán xe hơi và dịch vụ.”
 6. Các loại cổ phần có thể phát hành và số lượng tối đa của từng loại cổ phần. Cổ phiếu thường được mô tả, chẳng hạn như thông thường, hạng A, hạng B, ưu tiên hoặc các tên khác như vậy.
 7. Các quyền, đặc quyền và hạn chế của từng loại cổ phần. Ví dụ, một loại cổ phiếu có thể được mô tả là “không có quyền biểu quyết”, có nghĩa là người sở hữu cổ phiếu không thể tham gia vào các hoạt động như bầu cử giám đốc. Cổ phiếu cũng có thể có một tỷ lệ quyền biểu quyết cụ thể, ví dụ: 1/10 quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu. Trong trường hợp công ty giải thể, cổ đông ưu đãi thường có quyền được chia cổ tức và lợi tức vốn ưu đãi. Lợi tức này cao hơn người sở hữu cổ phiếu thông thường, nhưng thấp hơn người sở hữu trái phiếu.
 8. Hạn chế phát hành, chuyển nhượng, sở hữu cổ phần (nếu có).
 9. Các quy định hoặc hạn chế về quyền vay của giám đốc. Ví dụ: “Hội đồng quản trị có quyền vay tiền hoặc thế chấp tài sản để đảm bảo cho bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào của công ty”.
 10. Các điều khoản bổ sung được yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu biểu quyết ủy quyền, quy tắc biểu quyết đa số, v.v.
 11. Họ tên và chữ ký của người đăng ký.
Có thể bạn quan tâm  Nhược điểm của điện toán đám mây đối với doanh nghiệp của bạn

Tổng công ty liên bang

Đăng ký liên bang cho phép công ty của bạn hoạt động ở bất kỳ đâu ở Canada và nếu bạn có kế hoạch kinh doanh trên phạm vi quốc tế, điều đó có thể giúp bạn được công nhận nhiều hơn. Nó cũng cung cấp sự bảo vệ quốc gia cho tên doanh nghiệp của bạn.

Các công ty Canada có thể cung cấp các biểu mẫu để kết hợp doanh nghiệp của bạn vào liên bang. Một công ty Canada là một chi nhánh của Bộ Công nghiệp Canada và chịu trách nhiệm quản lý Đạo luật Công ty Kinh doanh Canada (CBCA) và văn phòng nộp tất cả các tài liệu (chẳng hạn như các điều khoản thành lập). Nó có văn phòng tại Vancouver, British Columbia; Ottawa, Ontario; Montreal và Toronto.

Pháp nhân tỉnh

Nếu bạn đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, vui lòng liên hệ với cơ quan đăng ký cấp tỉnh tương ứng. Hầu hết đều có các trang web nơi bạn có thể tải xuống các biểu mẫu cần thiết. Đăng ký ở cấp tỉnh có nghĩa là doanh nghiệp của bạn chỉ có thể hoạt động trong khu vực pháp lý đó và bạn sẽ chỉ được bảo vệ tên trong khu vực pháp lý đó.

Thay đổi các điều khoản thành lập của công ty

Để thêm hoặc sửa đổi các điều khoản về việc thành lập công ty đã đăng ký liên bang, bạn phải gửi bản sao Điều khoản sửa đổi của Mẫu 4 cho công ty Canada. Nếu sửa đổi liên quan đến thay đổi tên, bạn phải bao gồm tìm kiếm tên đầy đủ. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ đã đăng ký của công ty, bạn phải đính kèm một bản sao của Mẫu 3-Thay đổi địa chỉ văn phòng đã đăng ký. Nếu có thay đổi giám đốc thì phải đính kèm Mẫu 6-Thay đổi giám đốc.

Có thể bạn quan tâm  Cách tính lãi suất cho khoản vay ngân hàng

Đối với các công ty được thành lập ở cấp tỉnh, bạn phải gửi biểu mẫu sửa đổi phù hợp cho tỉnh. Ví dụ: ở Ontario, bạn đã nộp Mẫu 3 của Đạo luật sửa đổi Đạo luật Công ty Kinh doanh cho Cơ quan Dịch vụ Ontario.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm