Bài viết

Bí mật kinh doanh là gì?

80

Mặc dù những người tham gia kinh tế có thể đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế và thậm chí được hưởng lợi từ việc bảo vệ bản quyền, nhưng những quyền sở hữu trí tuệ này đôi khi không phù hợp để bảo vệ một số thông tin nhất định.

Một mặt, việc mua lại bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cũng có nghĩa là phải tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, việc bắt chước đối thủ cạnh tranh được cho phép công khai, do đó, điều này có thể có nghĩa là chủ thể quyền đã đánh mất lợi thế cạnh tranh có được qua nhiều năm nghiên cứu và đầu tư đáng kể. Mặt khác, mặc dù một số thông tin có giá trị thực tế nhưng nó không được bảo vệ bởi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (chiến lược kinh doanh, kết quả nghiên cứu tiếp thị, v.v.).

Để bảo vệ “năng lực sáng tạo” của các bên tham gia kinh tế, đến ngày 9/6/2018, Pháp sẽ ban hành luật bảo vệ bí mật thương mại. Sau ba nỗ lực thất bại của Pháp trong việc chống gián điệp kinh tế và công nghiệp, Liên minh châu Âu đã thông qua Chỉ thị về bí mật thương mại vào năm 2016, tạo động lực cho việc bảo vệ này. Nếu sự bảo hộ này xuất hiện muộn như vậy trong luật của Pháp, đó là bởi vì khái niệm bí mật thương mại là đặc biệt khó xác định. Ưu điểm của chỉ thị này là nó đưa ra một định nghĩa thống nhất áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Thông tin thuộc phạm vi bí mật kinh doanh phải đáp ứng ba điều kiện.

Có thể bạn quan tâm  Điện đắt nhất và rẻ nhất ở mỗi bang

Thông tin bí mật

Thông tin này không được công khai và dễ dàng truy cập. Một phần thông tin bí mật hoặc một tập hợp thông tin không nhất thiết phải bí mật. Sau đó, những gì sẽ được bảo vệ là nỗ lực trí tuệ để thu thập và sắp xếp thông tin.

Ví dụ, nếu một công ty tiến hành nghiên cứu để thiết lập vị trí của riêng mình trong một khu vực địa lý và thu thập dữ liệu công khai trong khu vực đó, họ sẽ thấy rằng việc thu thập thông tin này được bảo vệ bởi bí mật thương mại.

Thông tin có giá trị

Khi đó, thông tin này phải có “giá trị thương mại”, đó là trường hợp mọi người sẵn sàng trả tiền để truy cập nó.

Thông tin được bảo vệ

Cuối cùng, người kiểm soát thông tin phải thực hiện các biện pháp thích hợp để giữ bí mật. Chúng rất đa dạng và có thể là các biện pháp bảo vệ hữu hình (an toàn, sử dụng an toàn hệ thống phần mềm máy tính) hoặc các biện pháp hợp đồng (điều khoản bảo mật).

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm