Bài viết

Báo cáo không phù hợp: Cách báo cáo vấn đề chất lượng

79

Báo cáo không phù hợp, hoặc báo cáo không phù hợp hoặc NCR, là một tài liệu liên quan đến xây dựng được sử dụng để giải quyết các sai lệch so với thông số kỹ thuật hoặc công việc không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Bằng cách nêu chi tiết vấn đề, sự cố xảy ra như thế nào và cách ngăn nó xảy ra lần nữa, báo cáo được sử dụng như một phần của quy trình kiểm soát chất lượng. NCR cũng được sử dụng để xác định giải pháp với khách hàng và ghi lại bất kỳ thay đổi điều chỉnh nào được thực hiện.

Mục báo cáo không phù hợp

Báo cáo không tuân thủ ít nhất phải bao gồm các thông tin sau:

  • Nguyên nhân chính của NCR là gì hoặc những gì đã xảy ra

Tại sao công việc không đáp ứng các thông số kỹ thuật Có thể làm gì để ngăn sự cố tái diễn Mô tả các hành động khắc phục được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện Những người tham gia chính tham gia NCR và các định mức bị ảnh hưởng bởi NCR

Khi nào xuất bản một báo cáo không tuân thủ

Có nhiều tình huống phổ biến trong ngành xây dựng yêu cầu phát hành NCR:

  • Thi công không đúng chỉ dẫn trong bản vẽ thi công được duyệt
Có thể bạn quan tâm  Cách các khoản tích lũy hoạt động trong một doanh nghiệp

Công việc không đáp ứng dung sai được chỉ định trong đặc điểm kỹ thuật của dự án Công việc được thực hiện bằng các phương pháp hoặc tiêu chuẩn chưa được phê duyệt Không tuân theo kế hoạch kiểm tra và kiểm tra đã được phê duyệt Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và phê duyệt Các vật liệu được sử dụng chưa được phê duyệt để thay thế (giống nhau hoặc tương tự) Thiết kế không chính xác và không thể hiện tình hình thực tế tại chỗ Không tuân thủ các quy trình đã được phê duyệt và nhóm dự án đã phát hiện ra khiếm khuyết về chất lượng

Ai có thể phát hành NCR?

Các báo cáo không tuân thủ thường được phát hành bởi các nhà tư vấn dự án. Báo cáo phải trình bày một thực tế không thể tranh cãi và bao gồm thông tin sao lưu đầy đủ và rõ ràng để hỗ trợ cho tuyên bố. Sau khi thực hiện các chỉnh sửa thích hợp, NCR tuân theo các điều kiện đã thỏa thuận để theo dõi và đóng báo cáo. Báo cáo loại thường được sử dụng như một công cụ đào tạo cho các trưởng nhóm để đào tạo các nhân viên khác để giúp ngăn ngừa các tình huống tương tự tái diễn.

Hậu quả của báo cáo không tuân thủ

Mặc dù NCR rất cần thiết để kiểm soát chất lượng, nhưng chúng có thể gây ra các vấn đề bổ sung cho hợp đồng. Đôi khi NCR có thể bị các tổ chức tài chính coi là lá cờ đỏ, hoặc có thể bị các nhà thầu công nhận là hoạt động kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến tài chính đối với các dự án trong tương lai. Trong một số trường hợp, NCR có thể mở ra cánh cửa cho các thủ tục trọng tài tiếp theo đối với các khiếu nại. Khi cần các nguồn lực bổ sung để điều chỉnh các điều kiện hoặc khu vực bị ảnh hưởng bởi báo cáo, NCR cũng có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình xây dựng. Có rất nhiều thủ tục giấy tờ và nghiên cứu liên quan đến NCR vì tổ chức phát hành phải thu thập thông tin, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn và thủ tục niêm yết bị ảnh hưởng bởi tình hình.

Có thể bạn quan tâm  eBay's Paypal thay thế

Làm gì sau khi nhận được NCR

Nếu bạn là người nhận NCR, bạn phải thực hiện hành động ngay lập tức và ít nhất hãy làm theo các bước bên dưới để nhanh chóng giải quyết vấn đề:

  • Gặp gỡ người đã ban hành NCR.

Thực hiện các hành động khắc phục và đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng thông qua quá trình kiểm tra. Trả lời một lá thư chính thức hoặc tài liệu khác nêu rõ quy trình dẫn đến hành động đã kích hoạt NCR, ghi lại hành động để giải quyết vấn đề và giải thích các bước thực hiện để ngăn vấn đề tái diễn. Đảm bảo rằng bên kia đồng ý và ký vào kế hoạch hành động của bạn.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm