Abbott Nutrition Vietnam – Trang Web Chính Thức Của Abbott Nutrition Việt Nam VN

Chúng tôi là ai?

Chuyên tâm đem nghiên cứu khoa học phục vụ sức khỏe con người

Abbott là tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu, luôn tập trung khám phá các dược phẩm mới, các kỹ thuật mới, những phương cách mới trong việc chăm sóc sức khỏe. Những sản phẩm của Abbott bao gồm nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm dinh dưỡng và thiết bị chẩn đoán đến các thiết bị y khoa và dược phẩm điều trị. Phương châm toàn diện của các sản phẩm Abbott là phục vụ cuộc sống – toàn tâm với nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ trẻ em đến người lớn tuổi.

Công ty hàng đầu trên toàn thế giới

Tại Abbott, chúng tôi luôn giúp các nhân viên thành công, dẫn đầu và vươn lên, cùng với những thách thức và tưởng thưởng, công việc của chúng tôi tạo ra sự khác biệt thật sự trong cuộc sống con người trên toàn thế giới. Nghiên cứu và phát triển là sứ mạng sống còn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao về dinh dưỡng và dược phẩm, phục vụ thiết thực nhất cho cuộc sống của nhiều thế hệ tiếp nối.

Tiên phong Đi tiên phong về khoa học và ứng dụng vào thương mại

Abbott đi đầu trong việc cung cấp những giải pháp cho nhu cầu con người bằng sự tiên phong phát minh ra các sản phẩm và phương pháp điều trị, các thiết bị y tế nâng cao chất lượng sống và các phương pháp chăm sóc sức khỏe. Tại Abbott, tiên phong là đưa ra các phát minh nhờ các ngành khoa học mũi nhọn.

 1. Ảnh hưởng có tính cách mạng
 2. Tư tưởng dẫn đầu
 3. Khoa học tiên tiến
 4. Tinh thần đổi mới và thực thi sáng tạo

Thành tựu Thành quả dựa trên việc xem khách hàng là trọng tâm và việc thực hiện mang tầm cỡ thế giới

Abbott nỗ lực cho những thành quả đầy ý nghĩa – yêu cầu khắt khe với chính mình và với người khác vì công việc của chúng tôi ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc nhằm cung cấp những giải pháp có hiệu quả. Việc nỗ lực thực hiện và cộng tác nhằm giữ đúng lời hứa với nhau và với mọi người mà chúng tôi phục vụ.

 1. Thành tích cao
 2. Trách nhiệm cá nhân
 3. Khách hàng là trọng tâm
 4. Hướng đến kết quả

Thành tựu Thành quả dựa trên việc xem khách hàng là trọng tâm và việc thực hiện mang tầm cỡ thế giới

Abbott nỗ lực cho những thành quả đầy ý nghĩa – yêu cầu khắt khe với chính mình và với người khác vì công việc của chúng tôi ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc nhằm cung cấp những giải pháp có hiệu quả. Việc nỗ lực thực hiện và cộng tác nhằm giữ đúng lời hứa với nhau và với mọi người mà chúng tôi phục vụ.

 1. Thành tích cao
 2. Trách nhiệm cá nhân
 3. Khách hàng là trọng tâm
 4. Hướng đến kết quả

Trường tồn Sự cam kết và quyết tâm

Trường tồn nghĩa là tôn trọng lịch sử và giữ cam kết của mình cho tương lai. Chúng tôi luôn hiện diện để giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Chúng tôi giữ lời hứa, và hành động đúng với những giá trị của mình. Chúng tôi phát triển nhờ vào tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và hoàn thiện

 1. Có trọng tâm và mục đích
 2. Tôn trọng lịch sử
 3. Không ngừng cải tiến

Viết một bình luận