7 cách hiệu quả để xây dựng tín dụng doanh nghiệp

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách mở rộng, việc lấy tín dụng là một nhiệm vụ đầy thách thức bất kể bạn có hồ sơ tín dụng công ty tốt hay không. Các nhà cho vay sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khi xem xét các đơn xin vay.

Sau đây là một số cách quan trọng để xây dựng tín dụng doanh nghiệp và tăng cơ hội nhận được tín dụng trong tương lai:

1. Duy trì thông tin chính xác

Duy trì thông tin và hồ sơ chính xác có thể giúp bạn tránh các loại gian lận khác nhau. Ngoài ra, thông tin chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc trong trường hợp công ty tín dụng cần liên hệ với công ty về các hoạt động gian lận.

2. Nhận một khoản vay thương mại tiêu chuẩn

Một cách dễ dàng khác để thiết lập tín dụng doanh nghiệp là nhận một khoản vay thương mại tiêu chuẩn do ngân hàng cung cấp. Tương tự như một khoản vay cá nhân ngắn hạn, đây chỉ là một khoản vay mà bạn phải trả trong một thời gian nhất định với lãi suất. Nói chung, các khoản vay cá nhân được sử dụng cho hầu hết mọi thứ, từ mua thiết bị đến mua nhà. Trước khi làm đơn xin vay, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng ngân hàng sẽ báo cáo các hoạt động cho cơ quan báo cáo tín dụng thương mại.

3. Sắp xếp sách / hồ sơ của bạn

Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất, bạn cần thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tập đoàn để được bảo vệ trách nhiệm hợp lý. Điều quan trọng là phải lưu giữ tất cả sổ sách và hồ sơ để hợp pháp hóa công ty của bạn và cho người cho vay thấy rằng doanh nghiệp của bạn đang ở trong tình trạng tài chính tốt và tất cả hồ sơ được lưu giữ và bảo quản đúng cách. Khi bạn đăng ký khoản vay, bên cho vay sẽ xem xét tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của bạn, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng hồ sơ kinh doanh của bạn để làm bằng chứng về tính hợp lý và hoạt động kinh doanh của bạn.

4. Làm ăn với các nhà cung cấp báo cáo cho các cơ quan tín dụng khác nhau

Kinh doanh với các công ty sẽ báo cáo cho các cơ quan tín dụng thương mại khác nhau sẽ có lợi cho bạn khi đến thời điểm nhận được tín dụng. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp thành công, việc thanh toán đúng hạn hàng tháng sẽ giúp cải thiện điểm số của bạn. Nếu có thể, bạn có thể muốn đăng ký với họ, vì người cho vay thường sẽ kiểm tra với họ trước khi phát hành khoản vay. Ngoài ra, bạn cần phải kiểm tra báo cáo tín dụng của doanh nghiệp hàng năm để xác định mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

5. Thực hành trách nhiệm tài chính

Thanh toán hóa đơn kịp thời là một dấu hiệu cho thấy uy tín tốt của bạn, và việc thanh toán chậm sẽ có tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của bạn. Cách bạn xử lý dòng tiền kinh doanh cũng cho thấy sự đáng tin cậy của công ty bạn. Một khi bạn đăng ký tín dụng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó chỉ được sử dụng cho các hoạt động tạo thu nhập và không mua các vật dụng không cần thiết.

6. Tìm kiếm tín dụng lâu trước khi bạn cần

Nếu bạn chỉ là một công ty nhỏ đang muốn mở rộng, bạn cần ít nhất hai năm để thiết lập tín dụng trước khi bất kỳ tổ chức cho vay tài chính nào chấp thuận đơn vay của bạn. Thông thường, bạn nên bắt đầu lập hồ sơ tín dụng doanh nghiệp ngay sau khi thành lập doanh nghiệp. Để thiết lập tín dụng của công ty, trước tiên, hãy có hạn mức tín dụng tại cửa hàng hoặc thẻ tín dụng thương mại có bảo đảm.

7. Trình tạo tín dụng doanh nghiệp

Chọn các tổ chức cung cấp các kế hoạch xây dựng tín dụng doanh nghiệp để cho phép các doanh nghiệp nhỏ thiết lập hồ sơ tín dụng của riêng họ. Các nhà xây dựng tín dụng doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp thiết lập tín dụng nhà cung cấp hoặc thương mại và thiết lập hồ sơ tín dụng của họ. Các chương trình này cung cấp hỗ trợ cho các công ty cần cải thiện xếp hạng tín dụng của họ.

Nếu điểm tín dụng của bạn thấp và ngăn cản công ty của bạn nhận được các khoản vay và các khoản tín dụng khác, thì hãy đảm bảo làm theo các bước trên để đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Thiết lập tín dụng của công ty bạn để công ty của bạn có thể nhận được các khoản tín dụng khác nhau khi cần thiết.