6 bước để lập kế hoạch gây quỹ từ thiện mới

Gần như ngay lập tức tất cả các tổ chức từ thiện đều phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: gây quỹ.

Các tổ chức từ thiện công cộng, còn được IRS gọi là 501 (c) (3), không chỉ phải hỗ trợ bản thân họ trong nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của họ, mà hầu hết sự hỗ trợ phải đến từ công chúng. Đây là nhiệm vụ của các tổ chức từ thiện công cộng.

Để có được công quỹ, các tổ chức từ thiện phải tiến hành các hoạt động gây quỹ cho các nhà tài trợ cá nhân.

Không phải tất cả thu nhập của tổ chức phi lợi nhuận của bạn đều đến từ các nhà tài trợ cá nhân. Tài trợ sẽ được tìm kiếm và bạn sẽ có thể thu phí dịch vụ, bán hàng hóa và bán vé cho các buổi biểu diễn. Thu nhập này được gọi là thu nhập “kiếm được”, và nhiều tổ chức từ thiện được hưởng lợi từ việc thiết lập các nguồn thu nhập này.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc gây quỹ, và cách tốt nhất là sử dụng nhiều kỹ thuật và chiến lược.

Với vô số gợi ý, nguồn, chiến lược và công cụ gây quỹ, một tổ chức phi lợi nhuận mới bắt đầu gây quỹ có thể bị nhầm lẫn. Dưới đây là sáu bước đơn giản để giúp bạn bắt đầu một kế hoạch gây quỹ thành công.