Còn 23 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh đa cấp

Ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 9 tháng kể từ ngày 2/5/2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40.

Đơn cử như về điều kiện đăng ký hoạt động, bên cạnh việc yêu cầu doanh nghiệp phải có quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, mẫu hợp đồng tham gia bán hàng, nghị định mới yêu cầu chương trình đào tạo cơ bản phải kéo dài tối thiểu 8 tiếng và có cơ chế đánh giá hoàn thành của người tham gia bán hàng đa cấp. Ngoài ra, mức ký quỹ tối thiểu được nâng lên 10 tỷ đồng, so với 5 tỷ đồng như trước.

Việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh đa cấp cũng được đẩy mạnh với các điều kiện bắt buộc bổ sung như phải có hệ thống thông tin quản lý mạng lưới người tham gia được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại.

Ngoài ra còn có những quy định mới như cấm thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận, với mức xử phạt lên đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù 5 năm. Mỗi người tham gia bán hàng đa cấp chỉ được có một mã số trong hệ thống. Doanh nghiệp không được thực hiện khuyến mãi sử dụng mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà trong đó người tham gia chương trình có nhiều hơn một mã số trong hệ thống…

Theo thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 15/3/2019, đã có 23/30 doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40, bao gồm: Công ty TNHH Amway Việt Nam; Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam; Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam; Công ty Cổ phần liên kết Tri Thức; Công ty TNHH Thương mại Lô Hội; Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam; Công ty TNHH Elken International Việt Nam; Công ty TNHH Perfect Global; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam; Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế; Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam; Công ty TNHH Một thành viên New Image Việt Nam; Công ty TNHH Best World Việt Nam; Công ty TNHH Người lái xe Mặt Trời; Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam; Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng; Công ty TNHH Homeway Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi; Công ty TNHH Morinda Việt Nam; Công ty TMDV Hoằng Đạt.

Viết một bình luận